Strategische adviesdiensten

Innovatieadvies

Het traject om innovaties naar de markt te brengen is vaak complex en onvoorspelbaar, met tal van onduidelijkheden en onzekerheden die ondernemers moeten navigeren. Dit pad is bezaaid met diverse risico’s en uitdagingen die veel kmo’s over het hoofd zien.

Qualitators is gespecialiseerd in het analyseren van uw innovatieplannen om deze onduidelijkheden, risico’s en uitdagingen te identificeren. We reiken bovendien concrete aanbevelingen aan om de business case van uw innovatie te versterken.

Onze aanpak

We voeren een diepgaande analyse uit van uw innovatieplannen en onderzoeken welke functionaliteiten en kenmerken een toegevoegde waarde leveren aan uw doelmarkt.

We geven concrete aanbevelingen hoe uw onderneming met de beoogde innovatie (al dan niet) een onderscheidende positie in uw doelmarkt kan innemen, identificeren de hiaten in uw marktbenadering en reiken suggesties aan om deze hiaten af te dekken.

We analyseren het beoogde business model en de prijszetting van uw innovatie en leveren concrete aanbevelingen om deze op data-gedreven wijze op punt te stellen.

We onderzoeken hiaten in de business case van uw innovatie en formuleren concrete pistes om u te helpen deze hiaten in te vullen.

We evalueren de samenstelling van uw innovatieteam en leveren aanbevelingen om deze te versterken (zowel intern als extern), rekening houden met de vereisten van de business case van uw innovatie.

Dienstverlener voor de kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest financiële steun kunnen krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van hun onderneming verbeteren, verleend door geregistreerde dienstverleners.

De subsidie is voorzien voor kmo’s en vrije beroepen. Hieronder een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • De subsidie is er voor de vestigingen, en bijhorende werkenden, gelegen in het Vlaams Gewest;
  • De kmo is actief in de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%);
  • De kmo heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (zie nacecode-lijst);
  • De kmo moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest;
  • De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm ( vzw’s  en publieke diensten zijn uitgesloten).

Als kleine onderneming geniet u van 30% steun en als middelgrote onderneming van 20% steun. U kan maximaal € 7.500 steun per jaar krijgen. Om de grootte van uw onderneming te bepalen, dient u gebruik te maken van de Europese kmo-definitie.

Meer info en uitleg kan u vinden op http://www.kmo-portefeuille.be.

Qualitators BV (DV.A249935) is geregistreerd dienstverlener bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van de kmo-portefeuille voor de pijler “Advies”.

Qualitators benadrukt dat deze registratie geen inhoudelijke beoordeling of goedkeuring van zijn diensten inhoudt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Neem vandaag nog contact op om te bespreken hoe Qualitators uw onderneming vooruit kan helpen met deze adviesdiensten!