Strategisch advies

Het traject om innovaties naar de markt te brengen is vaak complex en onvoorspelbaar, met tal van onduidelijkheden en onzekerheden die ondernemers moeten navigeren. Dit pad is bezaaid met diverse risico’s en uitdagingen die veel kmo’s over het hoofd zien.

Qualitators is gespecialiseerd in het analyseren van uw innovatieplannen om deze onduidelijkheden, risico’s en uitdagingen te identificeren. We reiken bovendien concrete aanbevelingen aan om de business case van uw innovatie te versterken.

Onze aanpak

We voeren een diepgaande analyse uit van uw innovatieplannen en onderzoeken welke functionaliteiten en kenmerken een toegevoegde waarde leveren aan uw doelmarkt.

We geven concrete aanbevelingen hoe uw onderneming met de beoogde innovatie (al dan niet) een onderscheidende positie in uw doelmarkt kan innemen, identificeren de hiaten in uw marktbenadering en reiken suggesties aan om deze hiaten af te dekken.

We analyseren het beoogde business model en de prijszetting van uw innovatie en leveren concrete aanbevelingen om deze op data-gedreven wijze op punt te stellen.

We onderzoeken hiaten in de business case van uw innovatie en formuleren concrete pistes om u te helpen deze hiaten in te vullen.

We evalueren de samenstelling van uw innovatieteam en leveren aanbevelingen om deze te versterken (zowel intern als extern), rekening houdend met de vereisten van de business case van uw innovatie.

Neem vandaag nog contact op om te bespreken hoe Qualitators uw onderneming vooruit kan helpen met deze adviesdiensten!